WOW MARATHON PHU QUOC 2020

01/03/2020 | VinOasis Phu Quoc

 

ĐƠN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020

                             

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2020, tôi làm đơn này với mong muốn đăng ký tham gia Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020, được tổ chức ngày Chủ nhật 01 tháng 03 năm 2020, cho tôi hoặc người tôi có quyền giám hộ hợp pháp (sau đây gọi chung là “Tôi” hoặc “Người chạy” tùy theo ngữ cảnh) có thông tin dưới đây:

 

Họ và tên:

Giới tính: 

Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu:

Số điện thoại: 

Email:

Quốc tịch:

Tuổi:

Địa chỉ thường trú:

Số báo danh (BIB):

Cự ly:  

 

Nếu được tạo điều kiện tham gia giải chạy, Tôi hoặc Người giám hộ hợp pháp của người chạy, đồng ý với các quy định và điều khoản của Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020 (sau đây gọi tắt là “Sự kiện”)  như sau:

1.1.  Tôi hiểu rằng chạy bộ là một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro với sức khỏe cá nhân nếu tôi không chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng trước khi tham gia Sự kiện. Tôi tuyên bố đã luyện tập đủ cho sự kiện này và không nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật, chấn thương hoặc bất ổn về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho Tôi trong khi tham dự Sự kiện.

1.2.  Trong trường hợp Tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ cá nhân nào, bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc trong khi diễn ra Sự kiện, tôi sẽ ngay lập tức rút khỏi Sự kiện.

1.3.  Tôi đồng ý tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của Ban Tổ chức Sự kiện về tình trạng sức khỏe và khả năng của Tôi khi tham gia Sự kiện để hoàn thành Sự kiện một cách an toàn.

1.4.  Tôi hoàn toàn hiểu, lường trước được và chấp nhận tất cả những rủi ro liên quan đến Sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chấn thương nhẹ, chấn thương nghiêm trọng, chấn thương do trượt chân hay té ngã, va chạm với người khác, ảnh hưởng của thời tiết, giao thông, các điều kiện của đường chạy và tử vong.

1.5.  Tôi hoàn toàn hiểu bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Tôi khi tham gia Sự kiện là nằm ngoài mong muốn và sự kiểm soát của Ban Tổ chức Sự kiện. Tôi cam đoan tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro nêu trên và không yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với Ban Tổ chức Sự kiện, bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổ chức Sự kiện, tình nguyện viên, nhà tài trợ cho bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Tôi khi tham gia Sự kiện.

1.6.  Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tổn thương nào gây nguy hại tới tình trạng sức khỏe của Tôi trong quá trình diễn ra sự kiện, Tôi đồng ý được di chuyển và cho phép mọi điều trị y tế nếu cần thiết từ nhân viên y tế và Ban tổ chức sự kiện, tùy theo quyết định của họ. Ngoài ra, Tôi cũng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí về dịch vụ y tế, dịch vụ vận chuyển cứu thương và những chữa trị liên quan trực tiếp đến Tôi.

1.7.  Sau khi đọc Điều lệ tổ chức, quy định tham gia, cân nhắc thực tế và xem xét quyết định tham gia, Tôi miễn trách nhiệm cho Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020 và tất cả các đơn vị liên quan, các công ty và/ hoặc nhà tổ chức, cũng như các nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu, nhà tài trợ, và đồng ý không thưa kiện những điều đã nêu trên, hay bất kỳ hình thức khiếu nại hay đòi bồi thường nào cho mất mát, tổn thương liên quan đến bệnh tật và và mọi hình thức thương tích cá nhân bao gồm tử vong và tàn tật vĩnh viễn, phát sinh từ hoặc bằng cách nào liên quan đến sự tham gia của Tôi.

1.8.  Tôi đồng ý cho Ban Tổ chức quay phim, chụp ảnh, phát sóng, tường thuật trực tiếp hoặc gián tiếp về Tôi và các hoạt động của Tôi trong quá trình tham gia Sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền bù. Tôi đồng ý rằng bất kỳ hình ảnh, phim hoặc các dữ liệu truyền thông đa phương tiện có hình ảnh của Tôi đều là tài sản trí tuệ do Ban Tổ chức tạo ra và thuộc sở hữu của và chỉ của Ban Tổ chức và do Ban Tổ chức toàn quyền định đoạt trong phạm vi cho phép của pháp luật.

1.9.  Tôi đồng ý cho Ban Tổ chức sử dụng tên, thông tin cá nhân đã cung cấp cho Ban Tổ chức, kết quả Sự kiện cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi Ban Tổ chức sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền bù.

1.10. Tôi đồng ý tuân theo tất cả các điều kiện và nội quy của Sự kiện và những chỉ dẫn của Ban Tổ chức, thành viên Ban Tổ chức và tình nguyện viên của Sự kiện đưa ra tùy từng thời điểm.

1.11. Tôi đồng ý rằng Ban Tổ chức Sự kiện có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không cần thông báo trước nếu Ban Tổ chức Sự kiện thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng Ban Tổ chức Sự kiện có thể huỷ Sự kiện mà không cần báo trước do các điều kiện bất khả kháng liên quan đến thời tiết, các hoạt động chính trị, khủng bố, và những sự kiện tương tự. Trong các trường hợp như vậy, Tôi đồng ý và chấp nhận rằng lệ phí tham dự Sự kiện của Tôi có thể sẽ không được hoàn lại.

1.12. Tôi cam kết số báo danh tham dự (hay còn gọi là số BIB) chỉ được sử dụng bởi Người chạy có Thông tin ở phần đầu của Bản miễn trừ trách nhiệm này. Nếu phát hiện số báo danh bị sử dụng trái phép, Tôi hiểu và chấp nhận rằng Ban Tổ chức có toàn quyền loại kết quả và từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan. Tôi cũng hiểu và chấp nhận rằng Ban Tổ chức không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với người chạy trái phép. Trong trường hợp số báo danh được sử dụng trái phép, Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm do người sử dụng trái phép số báo danh gây ra cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến Sự kiện.

1.13. Ngoài những điều khoản và quy định được đề cập tới trong văn bản miễn trừ này, Tôi đã xem xét và đồng ý với điều lệ giải đấu, điều kiện tham gia Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020 để tham dự sự kiện này.

1.14. Tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc toàn bộ tài liệu này và hiểu đầy đủ nội dung của nó. Tôi nhận thức rõ rằng đây là một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm mà Tôi đã tự nguyện kí vào.

Tôi xác nhận đã nhận đầy đủ bộ vật phẩm tham gia giải chạy và số báo danh.

 

Phú Quốc, ngày     tháng    năm 2020

 

          (Ký và ghi rõ họ tên)

DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN HỘ RACEKIT

Tôi đề nghị uỷ quyền cho người với thông tin sau tới nhận bộ vật phẩm và kí các giấy tờ liên quan tới giải chạy cho Tôi:

 

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu:

 

Xác nhận uỷ quyền (ký và ghi rõ họ tên):

 

 

 

 

DÀNH CHO NGƯỜI GIÁM HỘ

Tên người giám hộ:

Quan hệ với Người chạy:

Số CMND/Hộ chiếu:

Số điện thoại:

 

Là bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của ____________________________tuổi:____, tôi muốn xác nhận rằng, con/cháu/người thân của tôi có mong muốn được đến Phú Quốc để tham gia Giải chạy Vinpearl – WOW Marathon Phú Quốc 2020 và tôi tán thành cho việc tham gia hoạt động này của con/cháu/người thân. Tôi hiểu rằng những hoạt động này có thể tồn tại những rủi ro về tai nạn có thể làm Người chạy bị thương. Tôi đảm bảo rằng con/cháu/người thân của tôi có sức khỏe, và thể trạng tốt để tham gia hoạt động này. Tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc toàn bộ tài liệu này và hiểu đầy đủ nội dung của nó.

Xác nhận của Người giám hộ (ký và ghi rõ họ tên):